เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลบ้านใหม่


10 กรกฏาคม 2557 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรี พร้อม ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต สำเนียงใหม่ รองปลัดเทศบาล  ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลบ้านใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ มีอาชีพเสริม ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31