เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมการใช้สารไอโอดีนในครัวเรือน


18  กรกฏาคม  2557 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในครัวเรือน พร้อมแจกปลาหางนกยุงเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และแจกเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก  และโรคเอ๋อ ให้ประชาฃนภายในตำบลบ้านใหม่
2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26