เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 พร้อมมีกิจกรรมบริการผู้สูงอายุตัดผม สักคิ้ว 3มิติฟรี  และบริการรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเบี้ยได้ตนเอง ณ.เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01