เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ห่วงใยในสุขภาพของ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลบ้านใหม่  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงให้มีการออกกำลังกายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23