เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23