เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 นางสำรวย พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาล จ่ายเ บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ภายในมีการบริการตัดผม สักคิ้วสามมิติ อาหาร เครื่องดื่ม บริการ และมีรถรับ-ส่งคอยบริการผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23