เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑


วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ประธาสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13