เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558


วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 บรรยากาศภายในมีบริการอาหารเครื่องดื่ม บริการตัดผม บริการสักคิ้ว 3 มิติ และให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23