เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


การอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้พนักงานในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่


2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23