เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ ื11 มิถุนายน 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 และ รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมสบาย
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23