เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ " บ้านใหม่ เมืองสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทอง"


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสำรย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ "บ้านใหม่ เมืองสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทอง" อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23