เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร


วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และวิทยากรจากบริษัทเกริกไกร ฮอนดัส บิ๊กวิง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13