เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รางวัลทับทิมสยาม


วันพุธที่ 30 กันยายน 2558  นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้รับประทานรางวัล ทับทิมสยาม ประจำปี 2558 สาขาผู้นำองค์กรและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น จาก ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ทำคุณประโยขน์ให้กับท้องถิ่น  ทำความดีต่อสังคมไทย ทั้งนี้มีรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัลครั้งนี้
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23