เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 และมีการบริการตัดผมฟรีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มารับเบี้ยยังชีพ พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนภายในชุมชนมาออก ลานค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23