เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘


วันเสาร์ที่  31 ตุลาคม 2558 นางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ณ ริมปรุ ประตูระบายน้ำเขื่อมะขามเฒ่า
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23