เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการออกกำลังกายสบายชีวา แชลเลนจ์เดย์ 2559


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมรณรงค์กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลจน์เดย์ มีข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องออกกำลังกาย สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23