เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการสุภาพสตรีใส่ใจตนเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2559


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ร.อสุพรชัย  เศวตมาลย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสุภาพสตรีใส่ใจตนเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ ลานอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23