เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมมารยาทไทย


วันที่ศุกร์ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนาพิธี และการแต่งกาย ให้ผู้รับการอบรมเข้าใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23