เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ กองการศึกษาได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา)ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเข้าวัดบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  ฯลฯ ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทั้ง ๗ วัด อาทิ วัดศีรษะละเลิง วัดหงษ์ วัดยางน้อย วัดมะขามเฒ่า ฯลฯ 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23