เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธฺออกเสียงประชามติ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13