เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


Big Cleaning Day


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัด Big Cleaning Day "ร่วมด้วย ช่วยกัน ทำความสะอาด สำนักงาน ลด คัด แยกขยะ ให้เป็นที่เป็นทาง"
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23