เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการรณรงค์และป้องกันการกำจัดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว ประจำปี 2559


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันการกำจัดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายไพโรจน์  ขำแจง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13