เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รับลงทะเบียนเกษตร และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกษตรกร ปี 2559/60


วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดรับลงทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกษตรกร ปี 2559/60 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ม.1 - ม. 12 ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23