เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน ประจำปี 2559


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 งานกฏหมายและคดี สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจากนายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา นายอำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฝึกอบรม โดยมีนายกฤษณธร  เลิศสำโรง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฏหมายกับประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23