เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยมีนายธีระ  โค้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดศรีษะสิบ ตำบลบ้านใหม่
 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23