เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล คณะผู้บริหาร ประชาชนทุกหมู่เหล่า สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23