เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ Fix It Center บริการวิชาชีพ วิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ Fix It Center บริการวิชาชีพ วิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยออกมาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จักรยานยนต์ ฯลฯ พร้อมสอนทักษะอาชีพ อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23