เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2559


วันที่พุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2559 โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้แนวทางและวิธีการในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับ นักเรียน คณะครู บุคลากรสังกัดโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา ราชวิทยาลัยนครราชสีมา
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23