เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปฺิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป (ฝึกอาชีพระยะสั้น ทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน)เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23