เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้สมวัย ปลูกฝังวินัยให้ลูกรัก


วันพฤหัสบดีที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้สมวัย ปลูกฝังวินัยให้ลูกรัก เพื่อเน้นการพัฒนาการรอบด้าน เฉพาะเด็กช่วง 3 ปีแรก โดยนางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23