เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็ก อายุ ๒.๕ - ๕ ปี


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพครู - ผู้ปกครองในการเลี้ยงเด็กอายุ ๒.๕ - ๕ ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23