เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา


ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ทางด้านดาราศาตร์ เข้าชมและศึกษาหาความรู้ ในด้านดาราศาตร์ ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ ณ ศูนย์ดาราศาตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียด หรือจองรอบเข้าชมการแสดงได้ที่หมายเลข ๐๔๔-๓๐๔๖๙๙ ในเวลาทำการ วันอังคาร-วันยอาทิตย์ 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23