เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองบง หมู่ที่ ๕ ตำบลสุรนารี อำเมือง จ.นครราชสีมา
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31