เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความมีน้ำใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23