เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ความมีน้ำใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โรงกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31