เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)


วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องโคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23