เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)


วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องโคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01