เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ และทหารกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๒ กองทัพภาคที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช ลำปรุ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่





2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31