เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมสาธิตการเล่นฟุตบอล รร.ในชุมชน


วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมสาธิตการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยนายชาญวิทย์  ผลชีวิน โค้ทผู้ฝึกฝึกสอนจากทีมสวาทแคท ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31