เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ จุดบริการประชาชน ริมถนนมิตรภาพ ขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา หลักกิโลเมตรที่ 138 - 139

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31