เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีฃบประมาณ 2562


วันที่อังคารที่ 22 มกราคม 2562 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ มีการสอนวิธีทำลูกอีเอ็มบอล เพื่อนำไปใช้ปรับสภาพน้ำเพื่อช่วนแก้ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในจุดที่มีน้ำเน่าเสียให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ลำตะคองฝั่งซ้ายทางเข้าเขื่อนมะขามเฒ่า ม. 4

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31