เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา วันมาฆบูชา


วันจันท์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ เป็นประธานจุดเทียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมปฏิบัติกิจทางศาสนา สวดมนต์ รับศีลรับพร เวียนเทียนรอบพระอุุโบสถ ณ วัดภูเขาลาด

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31