เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการบริการวิชาการ แก่สังคมระดับสถาบัน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ จัดโดยวิทยาลัยนครราชสีมา ณ วัดศ๊รษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31