เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร . ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มาพบปะแลกเปลี่ยน เกิดความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานและขับเคลื่อนกิจการ อปพร. ให้มีประสิทธฺภาพต่อไป

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26