เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีการอบรมบรรยายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด การเฝ้าระวัง โดยวิทยากรจากกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เดินทางศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม แนวคิดในการพัฒนาตำบล ณ เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ทำกิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงครามและวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม แนวคิดในการร่วมพัฒนาตำบล กับสภาเด็กและเยาวชน และชมรมทู บี นัมเบอร์วัน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23