เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีการอบรมบรรยายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด การเฝ้าระวัง โดยวิทยากรจากกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เดินทางศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม แนวคิดในการพัฒนาตำบล ณ เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ทำกิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงครามและวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม แนวคิดในการร่วมพัฒนาตำบล กับสภาเด็กและเยาวชน และชมรมทู บี นัมเบอร์วัน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31