เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการ เผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการโดยกองทัพบก มอบหมายให้กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารที่ ๗ จัดชุดปฏิบัติการพลเรือน จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มาสู่ชุมชน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23