เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันเทศบาล และนำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีรองปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาล และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณศุนย์การศึกษนอกระบบตำบลบ้านใหม่ อำเมือง นครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01