เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้เบื้องในการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23