เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้เบื้องในการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31