เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23