เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01