เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )


วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01