เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย บริเวณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ


วันทีี่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ตำบลบ้านใหม่

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23