เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมเดินรณรงค์ ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลไปถึงสามแยกอันอัน 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23